Решение

Механични

Минно пристанище

Енергийна мощност

Автомобилна

Корабостроене

въглищна промишленост